Algemene voorwaarden

De MaRun wordt georganiseerd door de Stichting MaRun. Deze deelname voorwaarden gelden voor het evenement MaRun.

1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan deze Voorwaarden voor deelname.

2. Deelname aan de MaRun doe je voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

3. De Stichting stelt alles in het werk om het evenement goed te laten verlopen. Instructies van politie, wedstrijdleiding en verkeersregelaars moeten direct en stipt worden opgevolgd.

4. De startnummers moeten door de deelnemers op de borstzijde duidelijk zichtbaar bevestigd worden. Hierin zit ook de chip die gebruikt wordt voor de tijdregistratie. De Stichting is niet aansprakelijk voor verlies van het startnummer en chips en het hierdoor ontbreken van de geregistreerde tijd.

5. Het parcours is ongeveer 5 kilometer en 10 kilometer.

6. Het is niet toegestaan het parcours te betreden anders dan te voet. Lopers en eventuele begeleiders kunnen geen fiets of ander vervoermiddel gebruiken tenzij dit overeengekomen is met de Stichting.

7. De individuele podiumplaatsen voor de nummers 1, 2 en 3 worden bij alle afstanden bepaald door de volgorde van binnenkomst (dus de bruto tijd.) Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun positie in het startvak.

8. De uitslagen worden als netto tijden bekend gemaakt via de website www.marun.nl/uitslagen

9. De Stichting heeft uw inschrijfgegevens opgeslagen in een database die gebruikt wordt voor communicatie over activiteiten die binnen de doelstellingen van de Stichting vallen. Alle deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun naam en of beeltenis in druk, op film of internet (bijvoorbeeld foto’s of filmopnamen op onze Facebook pagina) zonder dat de Stichting hiervoor een vergoeding biedt of toestemming vraagt.

10. De Stichting behoudt zich het recht voor om op elk moment de route op bepaalde delen te wijzigen of MaRun geheel af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

11. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting.