Trimunt

Trimunt ligt op een zandrug en was oorspronkelijk 5 tot 7 meter hoger gelegen. De reliëfrijke stuifzanden en de hooggelegen beboste zandgronden vormde zodoende een regio in het Zuidelijk Westerkwartier waar geen veenvorming heeft plaatsgevonden. Met het zuidelijker gelegen Wytharst en De Huchten vormde Trimunt als het ware drie hoogten in het landschap.

Rond 1208 werd hier het Benedictijner klooster In Tribus Montibus (de Drie Bergen) gesticht. Een eeuw later werd het tijdens een periode van hongersnood een Cisterciënzer klooster onder de abdij van Aduard. Vlak voor de 80 – jarige oorlog werd in 1566 nog een gracht aangelegd. Ook zou het klooster toen nog met een poort worden beveiligd, maar dat werd door de steeds moeilijker wordende omstandigheden verhinderd.

In 1593  schreef stadhouder Willem Lodewijk in het klooster een brief d.d. 6 mei 1593, waarin hij aangeeft op 5 mei 1593 een versterking te hebben gemaakt bij de Friesche Palen. Hij was daar op diezelfde dag aangekomen. Vanaf 1599 wordt het kloostergebouw ontmanteld.

Tot 1850 werden er nog jaarlijkse bedevaarten naar de geneeskrachtige ‘Bagijneput’ van Trimunt georganiseerd, hoewel de put reeds in 1846 deels was gedempt.

Tijdens de verkoop van de landerijen bleek dat het klooster omvangrijke landerijen heeft bezeten, in totaal 1270 ha. met boerderijen op de Linde, De Haar, Lettelbert, Kuzemer, Enumatil en Kollumerland.

In de jaren dertig van de 20e eeuw is rond Trimunt is het Ontginningsbos aangelegd. Het bos met haar omgeving valt onder beheer van Staatsbosbeheer.

In de beginperiode van WO II werd op en rond Trimunt de Duitse radarstelling ‘Löwe’ gestationeerd.

Het werd bemand door zo’n 200 manschappen van de abteilung 12 flugmelde Leitkompanie uit Leeuwarden.

Op 3 mei 1943 zijn op Trimunt 16 inwoners van De Haar door toevallig aanwezige SS’ers uit Groningen gefusilleerd. Dit uit wraak voor deelname aan de ‘Meistaking’ door enkele boompjes over de Haarsterweg te leggen. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers is op de executieplaats een monument opgericht, omringd door 16 eiken.

Op 15 maart 1946 wordt Motorclub Marum en Omstreken (MCMO) opgericht. De club heeft tot op dit moment in Trimunt een eigen crosscircuit, waar zij verschillende evenementen organiseren.

De vereniging is gehuisvest in enkele bunkers.

Tot 1985 werd Trimunt  doorsneden door de tramlijn Groningen – Drachten. Over het voormalige tracé loopt nu een fiets- en wandelroute.