Oud Diep

De bron / bovenloop van het Oude Diep lag in het verre verleden noordelijker dan nu. Buigt het Oude Diep nu naar zuidwest af richting Frieschepalen, vroeger lag deze beek iets ten noordwesten van Trimunt en stroomde het voorbij Enumatil als Oude Riet verder richting Reitdiep.

Tegenwoordig splitst het Oude Diep zich bij de Hoge Til bij Boerakker als Wolddiep naar het noorden en als Matsloot naar het oosten. De overgang van Oude Diep in Oude Riet ligt ruwweg bij de Dijkstreek, Enumatil. Tot aan de bedijkingen (1200) was de Oude Riet een honderden meters brede getijdenrivier en lag Enumatil aan zee.

Tot WO I werd het Oude Diep voor scheepvaart benut en werd er tol geheven. Rond 1875 bracht dit het voor die tijd niet onaanzienlijke bedrag van f 1765, – op. De scheepvaart bleef echter beperkt. Er waren kaden met opslagplaatsen bij de Hoge Til  (Lucaswolde) en verder naar het westen bij de Balktil (onder Noordwijk). Hier werd o.m. stadsmest aangevoerd, schuimaarde van de suikerfabrieken, sintels, enz., terwijl de compacte bijna vierkante baggerturven voor huisbrand als ‘exportprodukt’ golden. In 1884 werden de tolheffingen afgeschaft. Vanaf  1912 werd het Oude Diep door het waterschap Westerkwartier gekanaliseerd.

De aanleg van de spoor – en  tramlijn GroningenDrachten in 1913, aangelegd door de Nederlandsche Tramweg Maatschappij, betekende uiteindelijk het einde van het Oude Diep als ‘lifeline’ voor onze regio en vormt het een ecologische hoofdverbinding met de Waddenzee.

In het huidige Oude Diep bij Marum nabij het viaduct Natuurpad / A7 (eigenlijk de Akkertocht) is een vistrap aangebracht om vissen als winde en forel weer toegang tot ondiepe paaiplaatsen te verschaffen. Om dit goed mogelijk te maken moet de Akkertocht eigenlijk verlengd worden.

Daarom wordt het watertje in de toekomst kronkelend door het Haarsterbos langer gemaakt. Zo hebben wandelaars een mooie beek om langs te lopen en krijgen de vissen betere paaiplaatsen.