Een zeer belangrijk onderdeel van de MaRun is het ondersteunen van een goed doel. Het goede doel van MaRun 2018 is: Hospice Vredeborgh, een huis bijna zoals thuis.

 

Velen willen de laatste fase van hun leven het liefst thuis doorbrengen. In de meest vertrouwde omgeving. Soms is het door woon- of gezinsomstandigheden niet mogelijk om thuis te blijven. De partner, kinderen of andere mantelzorgers kunnen overbelast raken. De zorg kan te intensief of te complex zijn waardoor thuisblijven niet meer mogelijk is. Ook kan men om een andere reden bewust kiezen voor een andere plek dan thuis.

Hospice Vredeborgh kan dan uitkomst bieden.

Een bijna zoals thuis huis. Voor mensen die in alle rust en veiligheid de laatste fase van hun leven door kunnen brengen en kunnen sterven in de nabijheid van hen die ze liefhebben.

Een bijna zoals thuis huis in de eigen leef- en woonomgeving. Een huis waar men zichzelf kan zijn met een eigen leef- en dagritme. Waar 24 uur zorg is gedurende 7 dagen in de week.

Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging, inkomen of leeftijd.

Dankzij vele sponsoren is een pand in Leek verbouwd en sinds juli 2017 levert hospice Vredeborgh terminale zorg voor het gehele Westerkwartier. De opbengst zal gebruikt worden voor nog vele wensen zoals inrichting van de tuin, zonwering enz.

Meer informatie is te vinden op www.hospicevredeborgh.nl

 

Voorgaande edities

In de voorgaande edities is er voor een mooi bedrag aan opbrengsten voor goede doelen gerealiseerd:

2017: Wensambulance van Stichting Ambiance Noord-Nederland heeft een bijdrage van € 3800,- ontvangen

2016: Stichting Vrienden van de Hoorn heeft een bijdrage van € 2750,- ontvangen

2015: Voedselbank Westerkwartier heeft een bijdrage van €3123,67 ontvangen